Zarząd LC Katowice Barbórka kadencji 2019/2020


Halina Woś
Prezydent

Barbara Kordys-Darmolińska
I Wiceprezydent

Lidia Radlak
Past Prezydent

Lidia Radlak
Sekretarz

Joanna Nowak
Skarbnik