Zarząd LC Katowice Barbórka kadencji 2018/2019


Halina Woś
Prezydent

Ilona Piechuta-Kośmider
I Wiceprezydent

Lidia Radlak
Past Prezydent

Lidia Radlak
Sekretarz

Joanna Nowak
Skarbnik