Zarząd LC Katowice Barbórka 2020/2021


Bożena Kordys-Darmolińska
Prezydent

Jerzy Zaleski
I Wiceprezydent

Halina Woś
Past Prezydent

Lidia Radlak
Sekretarz

Joanna Nowak
Skarbnik