LC KATOWICE BARBÓRKA
zainaugurował swoją działalność 01.12.2001 r. Dziś jego członkiniami jest 11 pań, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych.Celem Klubu jest sfera zadań publicznych obejmująca m.in. działalność charytatywna. Wszystkie zadania wykonujemy nieodpłatnie...
 od 2005 r. 
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2020/2021

Bożena Kordys-Darmolińska

Pompa infuzyjna dla dzieci

W dniu 26.10.2013 r. w Brennej odbyło się Sympozjum Pediatrów z woj. śląskiego, które organizowała nasza koleżanka klubowa Pani Prof. Halina Woś. Podczas uroczystej kolacji Past Prezydentka Barbara Świerkot-Jędras przekazała na ręce Prof. Halina Woś pompę infuzyjną dla dzieci chorych na mukowiscydozę objętych opieka w Klinice Pediatrii CZD w Katowicach.
Pieniądze na zakup pompy zebraliśmy na koncercie charytatywnym "Zimowa muzykoterapia", który odbył się 18 stycznia 2013 r. w auli Domu Lekarza Katowicach.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyjęli zaproszenie na koncert oraz naszej koleżance klubowej Krystynie Bojanowskiej za ogromny wkład w jego organizacje.

Bogusława Zapotoczna
Prezydent LC Katowice Barbórka kadencji 2013/2014