LC KATOWICE BARBÓRKA
zainaugurował swoją działalność 01.12.2001 r. Dziś jego członkami jest 13 pań i 1 pan, które połączyła wrażliwość na potrzeby innych.Celem Klubu jest sfera zadań publicznych obejmująca m.in. działalność charytatywna. Wszystkie zadania wykonujemy nieodpłatnie...
 od 2005 r. 
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2022/2023

BEATA BRZĘK-PILARSKA     

Pompa infuzyjna dla dzieci

W dniu 26.10.2013 r. w Brennej odbyło się Sympozjum Pediatrów z woj. śląskiego, które organizowała nasza koleżanka klubowa Pani Prof. Halina Woś. Podczas uroczystej kolacji Past Prezydentka Barbara Świerkot-Jędras przekazała na ręce Prof. Halina Woś pompę infuzyjną dla dzieci chorych na mukowiscydozę objętych opieka w Klinice Pediatrii CZD w Katowicach.
Pieniądze na zakup pompy zebraliśmy na koncercie charytatywnym "Zimowa muzykoterapia", który odbył się 18 stycznia 2013 r. w auli Domu Lekarza Katowicach.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przyjęli zaproszenie na koncert oraz naszej koleżance klubowej Krystynie Bojanowskiej za ogromny wkład w jego organizacje.

Bogusława Zapotoczna
Prezydent LC Katowice Barbórka kadencji 2013/2014